Skip to content
31/1/2022

Základní škola v Tanvaldu se zúčastnila fotbalového náboru

120 dětí se těsně před letními prázdninami sešlo na hřišti Tělovýchovné jednoty Jiskra Tanvald v rámci akce Měsíc náborů.

Organizátoři akce si při její přípravě stanovili tři základní cíle: 1. představit učitelům nové metody vedení hodin tělesné výchovy, 2. představit dětem radost ze hry a pohybu a 3. představit dětem činnost místního fotbalového oddílu Jiskra Tanvald. Akce byla ve spolupráci se školou organizována pro děti ve věku od 6 do 10ti let. Během akce proběhly tři samostatné tréninkové jednotky, které byly přizpůsobeny vyzrálosti a pohybovým dovednostem účastníků. První hodiny se zúčastnili žáci první a druhé třídy v počtu 46. Hodina byla zaměřena především na základní pohybové dovednosti, žákům byly představeny nové hry. Druhé hodiny se účastnilo 29 žáků třetích tříd, hodina byla již zaměřena na základní fotbalové dovednosti, které měli žáci možnost si vyzkoušet. Tato skupina měla možnost vyzkoušet si hry a cviky zaměřené na rychlost, obratnost a orientaci v prostoru. Poslední skupinou bylo 44 žáků čtvrtých tříd, kteří si vyzkoušeli podobné aktivity jako žáci mladších tříd a navíc jim byly představeny úpoly, přetahování lanem, cvičení s gumou a další cviky zaměřené na rozvoj síly. Na konci každé hodiny byli účastníci informováni o existenci sportovních oddílů v Tanvaldu, byly jim podány informace o možnosti přihlásit se do fotbalového oddílu a byly jim předány drobné dárkové předměty.

Vedením školy byla akce velmi příznivě přijata a byla dojednána další spolupráce při propagaci sportovních aktivit. Všem zúčastněným patří velké poděkování.