Skip to content
1/11/2020

Nábor Klášterce nad Ohří navštívilo 116 malých fotbalistů a fotbalistek

21. září 2020 zorganizoval Fotbalový klub Klášterec nad Ohří jeden ze zářijových náborů projektu „Můj první gól“.

Díky vstřícnému přístupu vedení okolních mateřských škol se náboru zúčastnily všechny předškolní třídy v počtu 116 dětí. Všechny si sportování velice užívaly, což bylo znát dle úsměvů na jejich tvářích.

Vzhledem k aktuální situací s pandemií Covid-19 se jednotlivé třídy prostřídaly na hřišti tak, aby nedošlo k nějakému výraznému setkání. Tréninkové ukázky probíhaly formou pohybových her, které si děti s radostí vyzkoušely. Po skončení sportovací části náboru všechny děti obdržely sladkosti a různé malé předměty. O úspěchu akce vypovídá fakt, že od jejího skončení se do zdejšího klubu přihlásilo 8 malých fotbalových talentů.