Skip to content
1/11/2020

Na náboru v Malšicích čekalo na děti deset sportovních stanovišť

​V rámci akce „Září - Měsíc náborů“ připravili zástupci TJ Malšice dne 18. 9. sportovní dopoledne pro děti z MŠ a ZŠ Malšice.

Cílem bylo děti seznámit se sportovním areálem, zapojit je do pohybových činnosti a probudit v nich nebo podpořit lásku k pohybu. Děti si vyzkoušely na deseti stanovištích nejen fotbalové dovednosti s míčem, ale nechyběly zde ani dovednosti spojené s obratností, rovnováhou a orientací v prostoru. Děti projely na koloběžce připravenou dráhu, házely kroužky na cíl, házely míčem, vyzkoušely si fotbalový zápas, střelu na branky, skákaly přes překážky, vyzkoušely si slalom s míčem i kotrmelce a válení sudů na žíněnkách.

Počasí všem účastníkům přálo, ráno bylo sice chladné, ale sluníčko začalo brzy hřát a vydrželo celé dopoledne. Děti si tak celé dopoledne velmi užily. Byla pro ně připravena svačina, pití, ovoce a malý dárek nakonec. Při diskusi s dětmi bylo vidět, že jim fotbal není cizí. Každý dostal letáček s pozvánkou na trénink.