Skip to content
1/11/2020

FK Sedmihorky by po náboru ve svých řadách přivítal další fotbalové naděje

Dne 15. 9. 2020 se na hřišti FK Sedmihorky uskutečnila náborová akce s v rámci projektu „Můj první gól”, kterou zaštiťuje Fotbalová asociace České republiky.

Akce se účastnilo celkem osm trenérů FK Sedmihorky a několik dobrovolníků z řad mládeže, konkrétně z týmu starších žáků. Příprava stanovišť byla započata v ranních hodinách, tak aby bylo vše připraveno na první účastníky v 9:00. První skupina o počtu přibližně 40 dětí tak začínala a okolo půl jedenácté ji vystřídala druhá skupina podobné velikosti ze ZŠ Výšinka Turnov.

Pro děti bylo připraveno několik stanovišť jak na tréninkovém, tak hlavním hřišti, a u každého stanoviště byli připraveni trenéři a dobrovolníci. Děti měly na výběr, jaká stanoviště si vyzkouší. Většina stanovišť se věnovala pohybovým hrám, koordinaci, soutěžím a fotbalovým cvičením. Děti se aktivně zapojovaly do cvičení i her. Celá akce pak skončila přibližně ve 12:00. Po akci se organizátoři krátce setkali s učitelkami, které doprovázely děti a všichni diskutovali o přínosu této akce. Účastníci se shodovali na tom, že by příští rok tuto akci rádi zopakovali.

Celou akci je možné hodnotit jako velmi přínosnou, protože bylo patrné nadšení jak vychovatelek, tak dětí. Bohužel se do zdejšího klubu doposud přihlásily pouze tři děti. Možným důvodem je větší počet zúčastněných dívek, které by zdejší klub velice rád ve svých řadách přivítal, nebo možné předsudky rodičů. Dalším důvodem malého počtu přihlášených dětí může být také nastalá situace kolem nemoci Covid-19.

Děkujeme za podporu a to zejména v podobě účasti Jiřího Šulce, který velmi pomohl s organizací i v průběhu samotné akce.