Skip to content
1/11/2018

První říjnový den se konaly nábory v Perštejnu

V pondělí 1. října pořádal TJ Spartak Perštejn v rámci akce „Měsíc náborů“ nábor dětí ročníku 2012 a 2013.

Krásné i když trochu mrazivé počasí bylo základem pro perfektní zážitek. Pro děti bylo připraveno 12 pestrých a zábavných stanovišť a v závěru velké množství suvenýrů od FAČR a Spartaku Perštejn a balíček sladkých odměn s občerstvením.

Kvalitní trenérské zastoupení ze strany ÚKFS (J. Štefko, P. Gedeon, M. Nezbeda) a Spartaku (J.Belaň, D. Filinger, Fr. Veselý) a perfektní spolupráce asistentů z řad mladých sportovců z Perštejna umožnila pro děti i učitele vyzkoušet sportovní i hravé disciplíny. Doprava z Klášterce nad Ohří probíhala autobusy a byla také naprosto bezchybná.
Závěrem patří dík FAČR, ÚKFS, TJ Spartak Perštejn a především ZŠ a všem MŠ za spolupráci, účast, odhodlání a soutěživost.