Skip to content
11/10/2021

V Pacově proběhl po několika letech další fotbalový nábor

Ve středu 15. září 2021 se opět na fotbalovém hřišti TJ SLAVOJ PACOV konal nábor pro místní školky a školy.

Akce se zúčastnilo cca 150 dětí z MŠ A ZŠ Pacov. Za pomocí Stanislava Dubna, který zajistil nárámky můj první gól a GTM Martina Moravce, který byl na akci přítomen, se nám podařilo připravit 6 stanovišť zaměřených na pohybové aktivity. U každého stanoviště byli dětem k dispozici dva patroni, další dva lidé zajišťovali přivítání dětí a následné rozloučení s upomínkovými předměty. Stanoviště byla rozdělena na koordinaci pohybu, na simulaci fotbalových zápasů, na vedení míče, na gymnastické prvky a na orientaci v prostoru. Každá třída absolvovala všechna stanoviště.

Před odchodem z náborů každé dítě obdrželo dárkové předměty Slavoj Pacov a drobné občerstvení. Tuto akci jsme udělali po několika letech a hodnotíme jí jako velmi úspěšnou. Během následujícího měsíce začalo do přípravek chodit na 15 dětí, aktuálně jich trénuje 12. Máme velmi pozitivní zpětné vazby od rodičů a hlavně od MŠ i ZŠ, učitelky budou rády, když akci zopakujeme.