Skip to content
1/11/2021

Slunečné páteční odpoledne s fotbalovým náborem v České Skalici

24. září se ve spotrovním klubu České Skalice konal fotbalový nábor dětí a zúčastnilo se ho desítky dětí.

Trenéři SK Česká Skalice si pro všechny děti z okolí připravili sportovní odpoledne v rámci akce „Měsíc náborů“, který je podporovaný Fotbalovou asociací České republiky. Počasí bylo naštěstí přívětivé a tak si zhruba 70 dětí mohlo vyzkoušet různé dovednosti a soutěže na 10 stanovištích. Jednalo se především o činnosti zaměřené na rozvoj obratnosti a zábavné pohybové aktivity, např. hra na mrazíky, ocásky, přetahování, opičí dráhy, slalomy s míčem i bez míče, překonávání překážek a další. Samozřejmě nesměl chybět fotbal v podobě malých forem. Sportovního odpoledne se také zúčastnila většina dětí ze školní družiny. Děti si vyzvedli jejich rodiče přímo na fotbalovém hřišti a někteří se zapojili do her s dětmi. Byla tak i ideální možnost s rodiči probrat jejich dotazy a předat potřebné informace o časech konání dalších tréninků jednotlivých kategorií. Na závěr byl každý účastník odměněn dobrotou a propagačními předměty.

Děkujeme zapojeným školám ZŠ Česká Skalice, MŠ Česká Skalice - Na Podměstí a MŠ Česká Skalice - Křenkova a v příštím roce naviděnou!