Skip to content
15/5/2019

Nábor v Rudicích přivítal téměř šest desítek dětí

​Akce v Rudicích byla zaměřena především na navázání kontaktu s nejbližší základní školou, která přímo v obci není, a potažmo na navázání kontaktu s dětmi jakožto potencionálními budoucími sportovci, ať v našem klubu nebo v klubech okolních.

V dnešní složité době, je velmi těžké zaujmout děti a přilákat je na sportoviště," uvádí předseda Sokolu Rudice Marian Šopík. Proto kvitujeme kroky FAČR k pořádání a podpoře takových akcí. V našem klubu s dětmi pracujeme již sedmým rokem a neustále se potýkáme s nedostatkem, obzvláště těch mladších dětí. Proto jsme se rozhodli zkusit vzbudit zájem dětí, formou náboru," dodává.

Celá akce probíhala pod taktovkou regionálního GTM Ondřeje Machaly. Pro děti bylo připraveno deset stanovišť, na kterých plnily různé úkoly a hlavně se bavily.

Jakožto zástupce klubu vím, že práce s dětmi není jednoduchá. Mimo to že provozujeme dva žákovské týmy a pořádáme během roku několik akcí zaměřených na děti (Hurá do školy, Mikulášská besídka, Dětský den) a vidím, že dnes děti odcházely spokojené a s úsměvem," řekl Šopík.

Zástupci rudického klubu děkují všem, kteří se na uspořádání akce podíleli, a to zejména Ondřejovi Machalovi, všem paním učitelkám a paní ředitelce ZŠ Nezdenice, paní starostce Rudic a všem ostatním pořadatelům.