Skip to content
2/11/2018

Na nábory v západočeském Ostrově dorazilo na 150 dětí

Dva týdny před pořádáním náborů v Ostrově zástupci klubu postupně navštívili školky ve městě, vysvětlili účel akce a pozvali děti z předškolních tříd.

V den akce se cca 15 minut před zahájením dostavily děti z předškolních tříd do areálu fotbalového stadionu.

Fotbalové hřiště bylo rozděleno na deset stanovišť, na kterých děti plnily úkoly během určeného času. Na jednom stanovišti děti strávily cca 10 min. Během plnění úkolů jim hrála hudba, a jakmile uplynul stanovený čas, moderátor zahlásil konec plnění úkolů a pokynul k posunutí na další stanoviště. Děti tak postupně absolvovaly všechna cvičení.

Cvičení byla zaměřena např. na běhání slalomu, přeskok překážek + střelba na branky různých velikostí, cvičení s balonem, skákání v pytlích, přetahována lanem, sbírání míčků, hra 2:2, atd.

Celkem se akce zúčastnilo 150 dětí. Děti nadšeně plnily úkoly a vzájemně se povzbuzovaly. Na konci akce děti byly odměněny taškou se sladkostmi, pitíčky a každé dítě dostalo medaili a letáček s kontaktem, s návodem jak se přihlásit na fotbal.

Závěrem lze říct, že akce se velmi povedla po všech stránkách. Děti si za hezkého počasí zasportovali a vyzkoušeli fotbalové dovednosti.

Po akci se klubu ozvali první rodiče se zájmem o přihlášení dítěte do fotbalové přípravky.