22.10.2014

Nábor pod taktovkou Ďáblic

Pražský fotbalový svaz se stejně jako všechny ostatní fotbalové svazy zapojil do kampaně FAČR /Fotbalové asociace ČR/ " Můj první gól", v rámci které probíhá na území celé ČR tzv. „Měsíc náborů". Praze jsme měli možnost se do této akce zapojit i my - fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Ďáblice, který sídlí téměř na severním konci Prahy.

Ve středu 17. září si tak mohli žáci první a druhé třídy místní základní školy a žáci posledního ročníku mateřské školy vyzkoušet, jak vypadá fotbalový trénink. Celkem 176 dětí se ve středu rozeběhlo po našem hřišti a vyzkoušelo si různé fotbalové metody, některé formou hry, jiné naostro - třeba střelu na branku - a že některým to šlo velice dobře. Z větší části se jednalo o žáky základní školy v Městské části Praha Ďáblice, několik jich přišlo i z ostatních okolních škol a mateřských školek.

Protože pro některé děti může být klasický fotbalový trénink dost dlouhý, neudrží při něm svoji pozornost jen na fotbalové situace, snažíme se některé dovednosti s dětmi trénovat formou různých her, při kterých si děti ani nemusí uvědomit, že opět trénuji nějakou fotbalovou taktiku, která je pro jejich fotbalový rozvoj důležitá. A tak uběhly plánované dvě hodiny pro většinu dětí přímo v běhu, zastavili se snad jen při penaltové střele na branku. Mnohým dětem se ze hřiště ani nechtělo odcházet a ptaly se, kdy se bude zase trénovat.

Po dohodě s vedením školy si za odměnu pak každé dítě ze školy odneslo nějakou malou školní pomůcku, na děti ze školky pak čekal pytel bonbónů. Jako vzpomínku na svůj první trénink každý dostal pamětní foto svého týmu /své třídy/.

Této akce se zúčastnili i zástupci Pražského fotbalového svazu a výsledek hodnotili velice kladně. I pro nás je toto krásné ocenění naší práce, když si uvědomíme, že se náš fotbalový oddíl zařadil mezi několik vybraných klubů, které mohly svoji činnost takto prezentovat. Náš fotbalový oddíl má v současné době dva týmy mladšího dorostu, mladší i starší žáky, dva týmy mladší a dva týmy starší přípravky. K tomu ještě organizujeme kroužek fotbalové minipřípravky /pro děti 4 - 5leté/ a fotbalovou školičku pro ty, kteří to prostě chtějí jenom zkusit a pak se uvidí.