15.10.2014

Téměř 300 dětí v Prostějově

Poslední akce pořádaná pod záštitou FAČR v rámci akce „Měsíc náborů a Můj první gól" v Olomouckém KFS proběhla v náhradním termínu v OFS Prostějov a pořadatelem byl 1. SK Prostějov.

Při této akci organizátorům daleko více přálo počasí. Po celou dobu měla velmi dobrou úroveň, dobré organizační zabezpečení a to i přes to, že se jí zúčastnilo téměř 300 dětí. Na různých stanovištích předváděly svoji rychlost, obratnost, sílu při přetahování, ovládaní míče a ostatní svoje pohybové schopnosti jako skákání v pytlích, probíhání tréninkovým žebříkem a podobně.

Také zde se akce zúčastnilo více jak 50 procent dívek. V průběhu celé akce měly děti zajištěn pitný režim, obdržely malé občerstvení. Na závěr akce všichni obdrželi medaile, cukrovinky, trička a informace o možnosti zaregistrovat se do fotbalových klubů. Z průběhu celé akce byl pořizován videozáznam, který bude k dispozici na klubovém webu 1. SK Prostějov.