15.10.2014

Dobře připravená akce v Olomouci

Čtvrtá akce pořádaná pod záštitou FAČR v rámci akce „Měsíc náborů a Můj první gól" v Olomouckém KFS a proběhla v OFS Olomouc a pořadatelem byl SK SIGMA Olomouc.

Velmi dobře připravené akce proběhly za krásného slunečného počasí. První proběhla v pondělí 29. září proběhla na Andrově stadionu za účasti 46 dětí. Druhá akce proběhla v úterý 30. září na umělé travnaté ploše základní školy Heyrovského a zúčastnilo se jí 120. pro děti v obou případech byly připraveny různé pracoviště ne kterých předváděly své pohybové schopnosti, různé činnosti s míčem, soutěžily v přetahování a podobně.

Všude byli doprovázeni trenéry a dorostenci klubu, aby všechny aktivity proběhly bezpečně. Sportovní stránka dovedností jak chlapců tak i dívek byla na dobré úrovni a ukázala, že máme hodně pohybově nadaných dějí a je nutné je podchytit a rozvíjet jejich sportovní talent. I na této akci byly dívky v převaze a chlapci si byly rovnocennými protějšky.

Na závěr celé akce děti obdržely občerstvení, věcné odměny, sladkosti, trička, ti nejlepší i medaile a informace k možnosti přihlásit se do fotbalového klubu. Z průběhu celé akce byl pořizován videozáznam, který bude k dispozici na webu Olomouckého KFS.