07.10.2014

Fotbalové dopoledne v Blansku

V měsíci září 2014 probíhal po celé České republice další "Měsíc náborů" mladých fotbalistů a fotbalistek ve spolupráci s projektem Můj první gól, Fotbalovou asociací České republiky, Českou televizí, kluby Synot ligy, Fotbalové Národní ligy a krajskými a okresními fotbalovými svazy.

Právě v tomto období mají rodiče jedinečnou šanci přihlásit své dítě do jakéhokoli fotbalového klubu ve svém okolí a zaregistrovat ho jako člena FAČR.

Tato akce pod záštitou Fotbalové asociace České republiky se ve fotbalovém prostředí objevuje již poněkolikáté a i díky ní se zaregistruje do členství FAČR tisíce nových členů, mladých fotbalistů a fotbalistek.

V tomto roce byl ke spolupořádání tohoto náboru vybrán náš klub FK Blansko a pod záštitou jeho předsedy Ing. Jiřího Crhy se 30.9.2014 dostavilo více než 120 dětí z blanenských škol (Dvorská, Salmova, TGM a Erbenova).

Na devátou hodinu ranní dorazilo na hřiště na ulici Údolní 6 tříd malých prvňáčků (chlapců i děvčat) společně s třídními paní učitelkami a po přivítání panem Crhou byly děti přiřazeny na jednotlivá stanoviště u kterých na ně již čekali trenéři našeho klubu, společně s pomocníky v podobě starších žáků klubu FK Blansko.

Pro děti bylo připraveno těchto 6 stanovišť:

1. Fotbalové hřiště 40 x 25 m (5 na 5)
2. Házení tenisákem na přesnost (1.5 m, 5 kloboučků na lavičce, 5 pokusů)
3. Slalom s míčem (8 kuželů, 1.5 m)
4. Střelba na přesnost (12 m, malá branka)
5. Překážková dráha na čas (tři pokusy)
6. Střelba penalt (z 5 m, branka 5 x 2, 3 pokusy)

Na jednotlivých stanovištích děti strávily cca 20 minut. Trenéři společně s pomocníky zapisovali jejich dosažené výsledky a děti byly po každé z disciplín odměněni sladkou odměnou.

Jak je vidět tak si děti vyzkoušeli hru na dvě branky, střelbu na přesnost do malé branky, slalom s míčem mezi tyčemi, házení tenisákem na kužílky, absolvovali i překážkovou dráhu a prověřili našeho brankáře při střelbě penalt.

Hlavní ovšem bylo, že děti jednotlivé disciplíny bavili a s pomocí trenérů se úkolů zhostily více než dobře. Za což byly náležitě chváleny.

Dopoledne hezky ubíhalo a jednotlivé třídy se střídaly na stanovištích v pravidelných intervalech.

Celá akce byla provázena moderátorem a natáčena kameramanem, takže bude zdokumentovaná a bude možno ji shlédnout i na našich stránkách.

Velký dík patří i Petru Čejkovi, který s celou akcí pomáhal organizačně a na závěr „vyzpovídal" malé účastníky z jejich prvních dojmů.

Po absolvování všech stanovišť (které trvalo cca 2 hodiny) a slavnostním nástupu před kabinami byly děti odměněny medailemi a poháry, které jim předal dlouholetý hráč Zbrojovky Brno a Blanenský odchovanec Karel Jarůšek.

Vše proběhlo bez problémů a v pohodové atmosféře díky přístupu všech účastníků - jak trenérů a pomocníků - tak i samotných dětí. Zvláštní poděkování pak patří slečnám a paním učitelkám,
které (jak jsou zvyklé ze školy) byly nápomocny a přiložily ruku k dílu a s jednotlivými třídami pomáhali od začátku až do konce.

Důvod konání této akce spočívá v tom přivést co nejvíce dětí k fotbalu a proto doufáme, že se podařilo je oslovit a my je přivítáme u nás v klubu FK Blansko, kde budou rozvíjet svoje fotbalové vlastnosti a dovednosti pod vedením našich trenérů.

Jak už jsem zmínil výše poděkování zaslouží všichni jež se uvedené akce zúčastnili.