30.09.2014

Větrný nábor v Hranicích

Druhá akce pořádaná pod záštitou FAČR v rámci akce „Měsíc náborů a Můj první gól" v Olomouckém KFS proběhla v OFS Přerov a pořadatelem byl SK Hranice.

Při této akci organizátorům daleko méně přálo počasí a průběh byl doprovázen větrem a dešťovými přeháňkami. I za těchto podmínek měla akce velmi dobrou úroveň a zúčastnilo se jí téměř 90 dětí.

Na různých stanovištích předváděly svoji rychlost, obratnost, ovládaní míče a ostatní svoje pohybové schopnosti a dovednosti. Také této akce se zúčastnily i děti z mateřských školek a ukázaly, že je pohyb a soutěžení baví a tato aktivita je pro ně přirozenou věcí, které se nebrání. 

Také zde se akce zúčastnilo více jak 50 procent dívek. V průběhu celé akce měly děti zajištěn pitný režim, obdržely malé občerstvení.

Na závěr akce všichni obdrželi medaile, cukrovinky, trička a informace o možnosti zaregistrovat se do fotbalových klubů. Z průběhu celé akce byl pořizován videozáznam, který bude k dispozici na webu Olomouckého KFS.