30.09.2014

Nadané děti v Šumperku

První akce pořádaná pod záštitou FAČR v rámci akce „Měsíc náborů a Můj první gól" v Olomouckém KFS a proběhla v OFS Šumperk a pořadatelem byl FK SAN-JV Šumperk.

Velmi dobře připravená akce proběhla za krásného slunečného počasí a zúčastnilo se jí více jak 250 dětí ze základních škol a 3. mateřských školek. Děti se na stadionu, kde pro ně bylo připraveno 10 různých stanovišť, vystřídaly ve třech vlnách.

Všude byli doprovázeni trenéry a dorostenci klubu, aby všechny aktivity proběhly bezpečně. Sportovní stránka dovedností jak chlapců tak i dívek byla na dobré úrovni a ukázala, že máme hodně pohybově nadaných dějí, ale je nutné je podchytit a dále rozvíjet jejich sportovní talent.

Pozitivem celé akce byly i účast dívek, kterých bylo více jak 50 procent a chlapcům byly rovnocennými protějšky.

Na závěr celé akce děti obdržely občerstvení, věcné odměny, sladkosti, trička, ti nejlepší i medaile a informace k možnosti přihlásit se do fotbalového klubu. Z průběhu celé akce byl pořizován videozáznam, který bude k dispozici na webu Olomouckého KFS.