29.09.2014

Nový fotbalisté ve Vysokém Mýtě

Pod záštitou FAČR se uskutečnil dne 16.09.2014 od 17:00hod. v rámci „MĚSÍCE NÁBORŮ" nábor malých fotbalistů ročník 2007/2008. Akce probíhala na stadionu SK Vysoké Mýto.

Informace o náboru byly přístupné prostřednictvím rozvěšených plakátů na vývěsných plochách ve Vysokém Mýtě a blízkém okolí, v mateřských školách, na základních školách, webových stránkách SK Vysoké Mýto, na oficiálních stránkách města Vysoké Mýto a v místním zpravodaji. Jeden plakát se podařilo umístit do linkového autobusu, jezdícího po okolí Vysokého Mýta.

Samotný nábor proběhl na místním stadionu, kde organizátoři perfektně připravili jednotlivá stanoviště. Každé stanoviště měl na starosti jeden patron (aktivní hráč nebo trenér SK) v tričku s logem FAČR a motivem akce. Děti si za asistence patronů vyzkoušely různé sportovní disciplíny - hod na cíl, překážkovou dráhu, fotbal 2v2, jízdu na koloběžkách, střelbu na cíl ...

Ke zdárnému průběhu náboru přispěla výborná organizace, ale i zájem dětí a rodičů. Celkem na tuto akci dorazilo 38 nových fotbalistů, kteří ve stejném počtu dorazili i na následující tréninky. Domů si odnášely tašky a trička s logem FAČR a motivem „MŮJ PRVNÍ GÓL" a „GRASSROOTS", sladkosti a jiné dárky od SK Vysoké Mýto. A největším dárkem pro organizátory byly spokojené výrazy v tvářích dětí i rodičů.

Poděkování patří všem patronům a trenérům mládeže SK Vysoké Mýto za zdárný průběh akce, ale také Pardubickému KFS - konkrétně panu J. Kovárníkovi za materiální vybavení a poskytnutí organizační pomoci.

FOTOGALERIE