10.09.2015

Měsíc náborů v Liberci

Akce byla uspořádána na hlavním hřišti stadionu U Nisy, kde hraje svá utkání A tým FC Slovan Liberec. Jako patroni se aktivně zapojili ligoví hráči A týmu - Luckassen, Hovorka, Mudra a Rabušic. Na začátku přivítal účastníky klubový maskot Slovánek a pak se již děti vrhly na ligové fotbalisty při hře „Na ocásky“.

Následně byly děti rozděleny do skupin a postupně procházely jednotlivá stanoviště..

 1)    Střelba na klubového maskota Slovánka

 2)    Pohybová hra na zvířátka

 3)    Fotbal proti hráčům A týmu

 4)    Pohybová hra na „Obrův poklad a trpaslíky“

 5)    Podbíhání lana = „kombajn“

 Na závěr poměřily děti síly s dospělými fotbalisty v přetahování lanem a pak již následovalo předávání upomínkových předmětů.

Propagace akce byla zajištěna formou letáčků, které byly distribuovány do škol a a školek, byla pronajata místa v MHD, inzerce v novinách, rádiu a webových stránkách.

K dokumentaci akce byl pronajat profesionální fotograf Jaroslav Appeltauer a video nám připravil Lukáš Váňa.

V dalších dnech byla akce hodnocena v tisku a webu, kde byla zmíněna spolupráce s FAČR a upozorněno na projekt „Můj první gól“.

Závěrem zmiňuji pozitivní zpětnou vazbu jak ze strany dětí, tak ze strany jejich rodičů či zúčastněných pedagogů, kteří byli s průběhem náborů velice spokojeni.

 

Děkujeme za veškerou spolupráci!