09.09.2015

Měsíc náborů ve Vyškově

Akci se nám podařilo přichystat velmi dobře čemuž svědčily pochvaly jak od rodičů tak i zúčastněných dětí.

Vytvořili jsme šest stanovišť po dvou vedoucích, kde si děti mohly vyzkoušet své pohybové nadání a fotbalové dovednosti. Opět se nám podařilo na vedoucí stanovišť angažovat hráče A týmu dospělých, kteří dětem ukazovali své fotbalové umění, což děti odměňovaly mnohdy potleskem na otevřené scéně. Náborů se také zúčastnili trenéři přípravek, kteří si po celou dobu trvání akce bedlivě sledovali a zapisovali si u některých dětí adresy a kontakty ne rodiče. Děti dostávaly různé odměny jak od Fotbalové asociace  tak i sladkosti, ovoce a pitíčka od fotbalového klubu. Závěrem chceme ještě dodat , že se akce vydařila a doufáme ,že děti získané z náborů vydrží u fotbalu co nejdéle a některé z nich dokáží proměnit svůj fotbalový sen ve skutečnost.