07.09.2015

Malé děti při jejich sportování přišla povzbudit i místostarostka města!

V pondělí 7.9.2015 se na hlavním travnatém hřišti sportovního areálu v Bílině uskutečnila vůbec první podporovaná náborová akce v republice v rámci projektu ZÁŘÍ 2015-měsíc náborů.

Náborové akci příliš nepřálo počasí, ale zúčastněným dětem to v jejich nadšení ani zábavě vůbec nevadilo. Zúčastnily se jí děti ze 4 školských zařízení v Bílině. Celkovou účast asi trochu ovlivnilo počasí, ale 80 spokojených dětí si vyzkoušelo své dovednosti a pohybové schopnosti na 10 připravených stanovištích. Ovšem především se pod dohledem organizátorů, kterými byli mladší dorostenci místního klubu, dobře bavily. Jejich zaujetí pro jednotlivé pohybové aktivity i různé dovednostní soutěže bylo maximální a všechny děti si u toho i přes poměrně chladné a místy deštivé počasí náramně zaskotačily a také si navzájem fandily. Za svou snahu a úsilí byly patrony jednotlivých soutěží do diplomu odměňoványpovětšinou jedničkami a hvězdičkami. Na zábavu dětí přišla dohlédnout i místostarostka města Mgr. Zuzana Bařtipánová, které se zaujetí dětí pro jednotlivé disciplíny hodně líbilo a v rozhovoru potvrdila, že zastupitelé ve městě se snaží podporovat sportování dětí. Okresní fotbalový svaz v Teplicích zastupoval sekretář Viktor Říha. Za krajský fotbalový svaz v Ústí nad Labem akci podpořil svou účastí člen výkonného výboru Mgr. Michal Kapoun. Celou akci za domácí klub připravil a zorganizoval předseda klubu Ing. Petr Procházka, kterému byl nápomocen trenér mladších přípravek Martin Novák. Oba měli velkou radost z nadšeně sportujících dětí. V malé přestávce se děti měly možnost zhoupnout na dětském hřišti, které je součástí stadionu.

Na závěr více než půldruhé hodiny sportovní zábavy byly děti za svou snahu při zdolávání jednotlivých disciplín odměněny medailemi, k tomu dostaly gumový náramek a nafukovací balónek. Vhod přišla také sladká odměna včetně doplnění tekutin a tak děti a jejich učitelky odjížděly ze sportovního areálu spokojené a hodně z nich vyslovilo přání se do tohoto útulného fotbalového stadionku zase vrátit a parádně si zasportovat. A to byla zase „sladká“ odměna pro všechny pořadatele, které tuto akci zabezpečovali!