10.09.2015

Měsíc náborů v České Lípě

Hřiště rozděleno na osm stanovišť – osm patronů v tričkách. Dětem i rodičům se moc líbilo, navázali s klubem další spolupráci, což bylo smyslem této akce. Děti byly ve věku 5-10 let, nejčastěji 5-7 let. Akci zaštiťovali FAČR, KFS a OFS, kdy na nábor byly dodány reklamy, trička, míče vel. 3, upomínkové předměty i letáky. Za spolupráci se všemi moc děkujeme!