23.09.2014

Velký nábor ve Velkých Hamrech

Velký nábor malých fotbalistů a fotbalistek ve Velkých Hamrech se konal v pátek 19. září pod záštitou Fotbalové asociace České republiky (FAČR), která vyhlásila měsíc září měsícem náborů.

Z řad hamrovských fotbalistů byli vybráni patroni celé akce, jenž asi šedesátce dětí připravili několik stanovišť se cvičeními na pohyb a práci s míčem. Děti měly zdarma zajištěn pitný režim. Případné náklady na cestování byly proplaceny do rukou rodičů nebo vychovatelek. Každý malý účastník odtrénoval všechna stanoviště v tričku s logem FAČR a nápisem „Můj první gól".

Z odezvy dětí bylo rozpoznat velké nadšení a některé z nich se chtěly na fotbal zapsat ihned. „Kdyby se alespoň 7 dětí zaregistrovalo, byl by to úspěch," sdělil předseda klubu Velkých Hamrů Milan Černý.

FOTOGALERIE

VIDEO