23.09.2014

Slunečné počasí v Chebu

Ve čtvrtek 18.9.2014 se konala druhá akce, která byla součástí ,,Měsíce náborů" v Karlovarském kraji. Setkaní mateřských škol se tentokráte uskutečnilo na umělé trávě FC Cheb. Za slunečného počasí se zúčastnily mateřské školy z celého Chebu.

Díky vstřícnosti jednotlivých vedoucích mateřských škol Brandlova, Riegrova, Komenského, Divadelní, 26.dubna a Malé náměstí dorazilo na uvedenou akci 153 dětí, pro které bylo na UMT připraveno 10 spor-tovních stanovišť, k prověření pohybových a orientačních dovedností.

Děti rozděleni do 10 skupinek pro-cházeli jednotlivými sportovními stanovišti, na kterých prokazovali své orientační a pohybové dovednosti, které byly pečlivě zaznamenávány organizátory této akce a budou následně vyhodnoceny a použity k zapojení talentovaných dětí do činnosti našeho klubu. Celá akce v krásném slunečném počasí byla výborně zorganizována šéftrenérem klubu panem Jiřím MUSILEM s výraznou pomocí trenérů mládežnických týmů klubu a hráčů našich mužstev.

Po krásně užitém dopoledni, kdy spokojenost s organizací a zapojením do akce byla zřejmá na všech účastnících, došlo k předání věcných cen všem zúčastněným dětem s kontakty klubu a příslibem dalšího setkání a uspořádání podobné akce ze strany klubu v Jarních měsících roku 2015.

Vedení klubu děkuje všem trenérům a hráčům, kteří se zúčastnili této povedené akce v roli doprovodu dětí na jednotlivých stanovištích, panu Milanu DAŇKOVI za krásný videozáznam celé akce, který bude zveřejněn na stránkách klubu www.fccheb.cz a panu Františku ESCHLEROVI za ozvučení celé akce. Vel-ké poděkování patří i FAČR za materiální a finanční podporu této skvělé akce.

FOTOGALERIE