04.06.2015

Nábor ve Vyškově!

Akce i díky počasí proběhla velmi úspěšně. Na hřišti bylo připraveno šest stanovišť po dvou vedoucích, na kterých si děti mohly vyzkoušet své pohybové nadání a fotbalové dovednosti. Do vedoucích stanovišť byli angažováni hráči místního A týmu, kteří ukazovali své fotbalové umění, což se dětem velmi líbilo. Děti byly odměňovány jak cenami od Fotbalové asociace tak i cenami zakoupenými klubem.

Od dvou hodin přicházely mateřské školy a za bedlivého dozoru šéftrenéra přípravek i ostatních trenérů mládeže děti prošly všech šest stanovišť. Pak přišly na řadu základní školy, po nich přicházeli individuálně s rodiči další účastníci náboru. S vedením mateřských školek i Základních škol bylo domluveno, že rodiče si přijdou pro děti na fotbalový stadion, což usnadnilo získávání kontaktů na rodiče vybraných dětí. V 18:00 byl nábor ukončen. Na závěr je nutno dodat, že se náborová akce povedla, o čemž svědčí i 96 zúčastněných dětí.