13.05.2015

Nábor v Sušici!

TJ Sušice provedla uveřejnění o chystaném náboru přímo v jednotlivých školách a školkách, dále byly vybraným ročníkům předány letáčky o náboru přímo jednotlivým žákům. Současně byly vyvěšeny plakáty na veřejných plochách a vyšel článek v Klatovském deníku. Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť se zaměřením na pohybové, obratnostní a míčové dovednosti. Na každém stanovišti byli 1-2 instruktoři. Děti byly rozděleny do skupin po 4-5 dětech, na jednotlivých stanovištích strávily cca 5 min. Pro děti byl TJ Sušice zajištěn pitný režim a na závěr na ně čekala sladká odměna, upomínkové předměty a došlo i na společné foto.