22.05.2015

Měsíc náborů v Ostravě!

V pátek 22.5.2015 uspořádal Městský fotbalový klub Ostrava pod záštitou Fotbalové asociace České republiky akci nazvanou„Měsíc náborů 2015“. Akce se konala na školním hřišti základní školy Volgogradská 6 v Ostravě Zábřehu. Akce se zúčastnilo 160 dětí ze šesti základních a mateřských škol z nedalekého okolí.

Děti si na deseti stanovištích testovaly pod dohledem patrona svoje pohybové a fotbalové dovednosti. Každý účastník si domů odnesl malou odměnu a letáček pro rodiče s postupem, jak se může stát členem fotbalové asociace. Nehodnotily se dosažené výsledky, ale zábavnou hrou si děti vyzkoušely svoje pohybové dovednosti  a zručnost. Věříme, že většina dětí to určitě zkusí v našem nebo v některém okolním klubu dříve nebo později. Ohlasy byly velmi pozitivní nejen od dětí , ale rovněž  od pedagogického sboru. Chceme poděkovat vedení školy za bezplatné využití školního hřiště a fotbalové asociaci České republiky za podporu  a propagační materiály a předměty.