15.05.2015

Nábor dětí v Hrádku!

Smyslem akce bylo přilákat děti předškolního (MŠ) a školního věku (1. – 2. Třídy ZŠ). Počasí nám i přes špatnou předpověď přálo, snad jen teplota vzduchu mohla být vyšší. Za ideálních podmínek by se zúčastnilo náboru i více dětí. Akce byla zahájena uvítáním všech účastníků a profesionálního trenéra mládeže Mgr. Pavla Hudečka, a seznámením s připraveným programem.

Samotný průběh akce byl v režii patronů a přizvaných organizátorů z řad trenérů a aktivních fotbalistů. Bylo připraveno 10 stanovišť a vystřídalo se na nich průběžně cca 180 dětí, které si zde vyzkoušely své schopnosti a dovednosti. Zároveň proběhla i ukázka v malém fotbalu naší přípravky, po které si většina dětí chtěla hned vyzkoušet i své fotbalové umění. Během celé akce bylo zajištěno občerstvení a pitný režim pro všechny. Akce byla doprovázena reprodukovanou hudbou. Na samotný závěr proběhlo vyhodnocení, při kterém bylo všem dětem rozdáno velké množství cen, počínaje balonky a náramky od FAČRu, až po hromadu cukrovinek a nanuků. Tímto chceme poděkovat všem spoluorganizátorům, kteří se na akci podíleli a zasloužili se o bezproblémový průběh celé akce. Kladně celou akci hodnotil i místní tisk a ředitelé zúčastněných škol.