05.06.2015

Dětem patřil den v Rokytnici v Orlických horách!

Jestliže jste nikdy neviděli dvě stě třicet pět párů rozzářených dětských očí, pak jste měli být v pátek 5. června na fotbalovém hřišti v Rokytnici v O. h. Zde se pod patronací Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a za pořadatelství rokytnického fotbalového klubu 1. FC konala akce Měsíc náborů. V areálu fotbalového hřiště pořadatelé připravili deset soutěžních stanovišť, kde děti z mateřských škol a prvních a druhých tříd základních škol z Javornice, Slatiny nad Zdobnicí, Pěčína, Kunvaldu a Rokytnice soutěžily v nejrůznějších sportovních dovednostech. Páteční dopoledne v Rokytnici prostě patřilo dětem.

Náhle bylo možno pozorovat, že dnešní nejmladší generace vůbec není pohodlná nebo méně šikovná s nezájmem o pohyb. Tolik pohybově nadaných a pro sport zapálených dětí se dnes zdá být naprostým unikátem. Ale nenechme se mýlit. Je to přirozená touha dětí po spontánním pohybu, touha soutěžit s kamarádem o to, kdo je rychlejší, obratnější, silnější nebo šikovnější. A teď si dejme, my dospěláci, ruku na srdce: „Využíváme tohoto přirozeného zájmu dětí? Děláme, vše proto, abychom dostatečně podporovali pohybový talent svých dětí?“ Na to si musí odpovědět každý sám.

Poděkujme dvaceti pořadatelům z 1. FC Rokytnice za to, že se po celé páteční dopoledne dětem věnovali a že jim připravili zážitek, který možná někoho z nich přivede k pravidelnému sportování. A je jedno, jestli si vyberou fotbal, atletiku nebo kuželky. Důležité bude, že prožijí život ve sportovním kolektivu, kde radost z vítězství je několikanásobná a smutek z porážky poloviční.

 

A slova organizátorů:

 

Fotbalová akce „Měsíc náborů“ se v Rokytnici vydařila hned na několik výborných. 

První musíme udělit místním a spádovým školám a školkám za jejich účast. Další za precizní organizaci akce, kterou zaštítil fotbalový klub 1.FC Rokytnice. V neposlední řadě musím vyzdvihnout počasí, které celému náborovému dni přálo. Děti ze sportovního dopoledne odcházely nadšené a spokojené, a to je ta největší odměna organizátorům.

Akce „Měsíc náborů“ mohla uskutečnit díky finanční a materiální podpoře FAČRu a je potěšitelné, že se dostalo i na malé městečko v Orlických horách.

Nakonec bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoliv na organizaci a průběhu dne podíleli.

Mgr. Miroslav Rücker

 

Stručné zhodnocení? Krásné počasí, výborná organizace a hlavně nadšené děti, kterým přeji, aby jim chuť do sportování vydržela. Velké poděkování všem zúčastněným školám za vstřícnost a pořadatelům za obětavost.

Ing. Luboš Michalec

 

 

 

                                                                                                       Za pořadatele:  Antonín Jirout