29.05.2015

Dovádění v Uničově!

Dne 25. května 2015 proběhla na hlavním fotbalovém hřišti SK Uničov velká fotbalová olympiáda. Akce se zúčastnily 1 a 2. třídy základních škol Haškova, Pionýrů a U Stadionu. Účastnila se také MŠ U Stadionu.

Celkem sportovalo 285 dětí, které si mohly vyzkoušet fotbalové a jiné dovednosti. Pro děti jsme připravili celkem 8 sportovních stanovišť, mohly si vyzkoušet skok, hod, běh ale hlavně si na posledním sportovišti mohly dát svůj první gól na hlavním fotbalovém stadionu. Úspěšní sportovci byli odměněni diplomem a sladkostí. Jsme rádi, že nám vyšlo počasí, děti si to užily, bylo vidět, jak je to baví. Touto cestou chceme poděkovat všem ředitelům základních škol a školek, a hlavně všem učitelkám. Viděli jsme několik fotbalových talentů, doufám, že se k nám připojí a budou i nadále rozvíjet svoje fotbalové dovednosti.