28.05.2015

Zaujetí a zápal do hry v Havlíčkově Brodě!

Celá akce se setkala s velmi pozitivní odezvou jak pedagogických pracovníků, tak hlavně samotných dětí. Na nich bylo vidět velké zaujetí a zápal při plnění různých úkolů na jednotlivých stanovištích - převážně o to větší, kde byly dovednosti posunuty směrem k soutěži dvojic či týmů. Dovolím si tvrdit, že celá akce přispěla k další pozitivní propagaci jednoho z nejpopulárnějších sportů u nás, a hlavně přiláká do našich řad další fotbalové nadšence.