28.05.2015

Děti řádily ve Zlechově!

Ve čtvrtek ráno od půl osmé začala příprava výboru a členů Fotbalové akademie na nábor. Na hřišti bylo připraveno 32 stanovišť, z toho 20 pro MŠ a 12 pro ZŠ. Autobus přivážel od půl deváté děti postupně ze všech MŠ. Do oficiálního zahájení si hrály v oddechovém koutku, a už zde bylo patrné jejich zaujetí pro pohyb!

V oficiálním programu se děti rozdělily do skupinek a po časovém intervalu se přesouvaly po pracovištích, kde zcela bezprostředně sportovaly! Všichni si vyzkoušeli svoje možnosti sportování a většina si vstřelila „svůj první gól“!

Učitelky a vychovatelky šly dětem ve sportování příkladem a zasloužily se o vydařené sportovní dopoledne! Zaujetí dětí do sportování bylo takové, že jsme museli posunout ukončení o půl hodiny.

Na závěr „dne náborů“ byly děti odměněny gumovými náramky a balónky s motivem FAČR, medailemi a balíčkem sladkostí. Většina dětí ve školce po obědě únavou spí, ale děti čekající na autobus, ještě půl hodiny po akci, „hopsaly na trampolíně, metaly kotouly a běhaly za mičudou“!

 Za celé dopoledne jsme neviděli dítě, které by akce nebavila!!! Dětí, které mají zájem sportovat, je hodně, ale je potřeba jim vytvořit „materiální a odborné“ podmínky! Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne pro všechny!