28.05.2015

Špatné počasí děti neodradilo!

Akce Měsíc náborů 2015 se nám povedla navzdory nepříjemnému počasí, které na konci května v Ostravě panovalo. Díky tomu musela být akce přesunuta z 21. 5. 2015 na 28. 5. 2015. Všichni zúčastnění (děti, paní učitelky) hodnotily akci velmi pozitivně. Důkazem spokojenosti dětí bylo to, že je paní učitelky musely doslova vyhánět ze hřiště.

Z naší strany panovala spokojenost s tím, že jsme viděli plno pohybově nadaných dětí, které oslovíme s nabídkou možnosti působení dětí v našem fotbalovém klubu. Velkou přidanou hodnotu projektu vidím v tom, že díky akci Měsíc náborů dochází k šíření dobrého jména fotbalu, které je strašně důležité pro další rozvoj fotbalu v naší republice. Děti budou doma vyprávět o zážitcích, paní učitelky při rozhovorech s trenéry viděly, že fotbalisti a trenéři nejsou jen ti, kteří kopou do míče a křičí na tréninku, ale že to jsou rozumní a přemýšliví lidé.