28.05.2015

Radost na Motorletu!

Za FK Motorlet musíme být s akcí spokojení. Organizačně nám klaplo vše, co jsme předem zamýšleli. Velký dík patří FAČRu a PFS za pomocnou ruku při organizacích podobných akcí. Bez jejich zástupců a finanční podpory bychom nemohli nábor pořádat v takovém rozsahu. Měli jsme štěstí na počasí, na ochotné zástupce ZŠ a MŠ.

Ne každá škola mohla dorazit, ale ti co přišli, s námi od prvotní komunikace vycházeli vstříc a sami akci vítali jako příjemné zpestření. Podařilo se nám zajistit i mimosportovní program, díky kterému měl celý nábor jiný rozměr. Samotné děti tak na různých sportovních stanovištích nemusely čekat dlouhé fronty, a celá akce tak měla velký spád. Od škol, rodičů a zástupců PFS se nám hned přímo při náboru dostávalo velice pozitvních hodnocení a reakcí, což nás nesmírně těšilo. Sami jsme byli mile překvapení, jak vše hladce proběhlo. A celý nábor předčil naše očekávání.