28.05.2015

Sportovní den v Přerově

Ve čtvrtek 28.5.2015 se uskutečnila v areálu na Sokolské ulici akce "Můj první gól", která je celorepublikově podporována FAČR a Přerov nebyl výjimkou. Od 9:00 se na hřišti scházely základní školy a mateřské školy v hojném počtu, nechyběli zástupci KFS Olomouc, OFS Přerov, PTM Vitonský Oldřich nebo zástupci oddílů mládežnické kopané v blízkém okolí (např. paní Zdena Joslová). Pro všechny zúčastněné bylo připraveno několik dovednostních soutěží, které se zaměřovali na všeobecný sportovní základ a na vstřelení svých prvních gólů, ať už to bylo rukou či nohou.

Na stanovištích se dětem věnovali trenéři, muži a dorostenci jako zástupci 1. FC Viktorie Přerov a dále jako pomocníci byli využíváni žáci ze ZŠ Za Mlýnem, za což patří paní ředitelce Přidalové velký dík. Ti nejmladší skotačili na hřišti, paní učitelky fotografovaly a dozor nevěděl, kde jim hlava stojí. Přesto všechno se okolo půl dvanácté všichni rozprchli nazpět do svých škol a školek, ale ještě předtím každý účastník dostal sladkou odměnu a pochvalu za odvedený sportovní výkon. V těchto dopoledních hodinách se podle hrubého odhadu zúčastnilo akce okolo dvanácti škol a školek a to znamenalo přibližně 280 dětí pobíhajících na hřišti.

Odpoledne od 15:00 do 17:00 byla přichystána podobná stanoviště, a účastníky měla být širší veřejnost. Svou návštěvou nás poctili hráči z předpřípravky FC Beňov a další noví zájemci o fotbal v přerovské Viktorii. Necelé dvě hodiny strávili zápolením na travnaté ploše a na závěr byli odměněni plakáty české fotbalové reprezentace, kartičkami hráčů, náramky nebo nafukovacími míčky. Pro chlapce z Beňova jsme měli ještě připravený fotbalový míč. Odpoledne to již bylo početně slabší, což skýtalo přibližně 25 dětí, ale stejně šlo vidět urputné zápolení a radost, kterou všichni nespoutaně projevovali.

Mrázek Ondřej organizátor akce: "Jsem spokojený s velkým zájmem ze strany mateřských škol a věřím, že jsme děti zaujali natolik, že se k nám velmi rádi budou vracet a základna 1. FC Viktorie Přerov poroste. Dále děkuji za účast ZŠ U Tenisu a ZŠ Za Mlýnem a jmenovitě paní ředitelce Přidalové a panu řediteli Jelínkovi, že se této akce zúčastnili v hojném počtu. Bohužel mě mrzí neúčast dětí z ostatních základních škol, i když to někteří mají na stadion opravdu kousek. I tak akci hodnotím velice podařeně a musím poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací a průběhem celé akce, bez nich by to nešlo. Plánuji v měsíci září něco podobného zopakovat a udělat novou tradici pro nejmenší děti."

 

Na závěr pro zájemce o sportování v 1. FC Viktorii Přerov tréninky probíhají pro ty nejmladší vždy v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 16:30 na hřišti na ulici Alšova u zimního stadionu. Kontaktovat můžete i trenéry Pavla Matyáše či Romana Klimka - více informací na www.fcprerov.cz v kategorii U8.