27.05.2015

Na sportování malých dětí v Krupce dohlížel místostarosta města!

Ve středu 27.5.2015 se na hlavním travnatém hřišti krásného sportovního areálu v Krupce uskutečnila předposlední podporovaná náborová akce v Ústeckém kraji v rámci projektu KVĚTEN 2015 měsíc náborů.

Náborové akce se zúčastnily děti ze tří školských zařízení v Krupce. Celkem si do krásného sportovního areálu přišlo zasportovat 123 dětí, které si na 13 stanovištích vyzkoušely řadu sportovních disciplín a zajímavých her, kde měly možnost si prověřit svoje schopnosti. Ale především se pod dohledem organizátorů, kterými byli dorostenci místního klubu, dobře bavily. Jejich zaujetí pro jednotlivé pohybové aktivity i různé dovednostní soutěže bylo maximální a všechny děti si u toho i přes poměrně chladné a větrné počasí náramně zaskotačily a také se navzájem povzbuzovaly. Za svou snahu a úsilí byly patrony jednotlivých soutěží do diplomu odměňovány povětšinou jedničkami a hvězdičkami. Hodně se v této určitě užitečné akci angažoval místostarosta města a předseda tělovýchovné jednoty v jedné osobě Karel Rouček, který si některé disciplíny s dětmi i vyzkoušel! Okresní fotbalový svaz v Teplicích zastupoval předseda Martin Hrdlička, kterého velmi potěšily nadšeně sportující děti. Celou akci za domácí klub připravil a zorganizoval šéftrenér klubu Martin Vrtiška, který měl velkou radost z nadšeně sportujících dětí.

 

Na závěr více než půldruhé hodiny sportovní zábavy byly děti za svou snahu při zdolávání jednotlivých disciplín odměněny medailemi, k tomu dostaly gumový náramek a nafukovací balónek. Vhod přišla také sladká odměna včetně doplnění tekutin a tak děti a jejich učitelky odjížděly ze sportovního areálu spokojené a hodně z nich vyslovilo přání se do tohoto multifunkčního zařízení zase vrátit a parádně si zasportovat. Pořadatelé na čele s předsedou klubu hned přemýšleli, jak tyto touhy dětí do budoucna naplnit a zajímavé sportovní aktivity pro ně zorganizovat v průběhu celého roku! S podporou města určitě mohou počítat a to je dobře!