29.05.2015

Fotbalové dopoledne v Bystřici

Hlavní plocha areálu FK Bystřice pod Hostýnem se dopoledne zaplnila více než dvěma sty dětí. Děti a jejich učitelky přišly a přijely ze čtyř mateřských škol a dvou základních škol.

Děti si na 12-ti stanovištích vyzkoušely své pohybové schopnosti a s nadšením a zaujetím sobě vlastní plnily úkoly a nadšeně se povzbuzovaly. Každé dítě si na stanovištích s brankami vyzkoušelo dát svůj první gól. Na stanovišti, kde se děti občerstvovaly tekutinami - počasí vyšlo a byl krásný slunný den .Po akci byly děti odměněny gumovými náramky a balónky s logem můj první gól, ale také řadou sladkostí. Už první nadšené reakce dětí i učitelek a rodičů ukázaly, že akce splnila svůj účel a organizátoři zaslouží pochvalu za perfektně zorganizované sportovní a fotbalové dopoledne.