15.05.2015

Třebíč plná her a soutěží!

Akce se konala ve slunečném pátečním dopoledni na Horáckém stadionu v Třebíči, kde bylo přítomných na 270 dětí z několika třebíčských mateřských a základních škol.

Pro děti bylo v areálu nachystáno celkem 14 stanovišť, které mělo na starosti 25 pořadatelů, převážně z řad klubových mládežnických trenérů a hráčů dorosteneckého týmu. Mezi stanovišti nechyběl skákací hrad, fotbalové hry, slalomy, honičky, střelba na bránu a spoustu dalších atrakcí. Děti na stanovištích soutěžily o různé drobné odměny a celý nábor za doprovodu hudby řídil zkušený moderátor. Děkujeme tímto všem zúčastněným školkám a školám za účast, kdy jsme s dětmi mohli prožít dvě krásná dopoledne plná her a soutěží.