19.05.2015

Měsíc náborů ve Žďáru nad Sázavou!

Náboru se zúčastnilo kolem 145 dětí. Základní školy zastupovaly celkem 4 první třídy a mateřské školky 3 třídy. Na hlavním hřišti fotbalového stadionu bylo celkem 10 stanovišť s různým druhem dovedností. Organizačně to bylo zvládnuté velmi dobře, děti mohly plynule využívat všechny stanoviště. Po celou dobu náboru byl zajištěn pitný režim, po skončení svačina a upomínkové předměty. Celá akce se velmi vydařila.