28.05.2015

Premiéra v Chrudimi!

Jelikož se akce měsíc náborů konala v Chrudimi zcela poprvé, tak jsme byli plní očekávání, kolik dětí se zúčastní. Nakonec jsme byli velmi překvapení, když se zúčastnilo 74, především ve věku 4 – 7 let.

Díky fungování činnosti „pohybových školiček“ máme možnost děti mít celý rok v tréninku, kdy se jim jednotliví trenéři věnují v Mateřských školkách. U většiny dětí, které prošly projektem „pohybová školička“ už víme, že se od podzimu zapojí v klubu. 

Velmi nás potěšil pozitivní ohlas ze stran rodičů, kteří si tuto akci velmi pochvalovali a byli by rádi, kdybych jich bylo více po celý rok. Se slovy: „Pohybu není v dnešní době nikdy dost“.