06.05.2015

Radostný výkřik v Sedmihorkách!

I přes špatné prognózy o počasí nám štěstí přálo, a nábor se vydařil podle představ. Přes 30 dětí se střídalo na 10 stanovištích, které pro ně připravili organizátoři. S neskutečným zápalem a zaujetím zkoušely děti nové věci, a některé výkony byly obdivuhodné.

Asi největší úspěch mělo stejně focení, neboť křičení „gól“ na povel fotografa bylo slyšet až na nedalekém hradu Trosky. Tímto vedení fotbalového klubu FK Sedmihorky děkuje za podporu fotbalové asociaci a všem, kteří se na této vydařené akci podíleli. Radost dětí je nejvíce patrná na přiložených fotkách a video sestřihu.