12.05.2015

Více jak stovka dětí sportovala v Neštěmicích!

Hlavní plocha fotbalového hřiště FK Český lev Neštěmice se dopoledne v úterý 12. května 2015 zaplnila více než stovkou dětí. Ty přivedly na pozvání místního klubu do jejich útulného areálu obklopeného zelení jejich učitelky ze dvou škol v Neštěmicích, a to ze ZŠ v Hluboké ulici a ze ZŠ ze Studentské ulice. Zúčastnila se také jedna třída z mateřské školy z Mlýnské ulice. Akce se konala za výrazné finanční i materiální podpory Fotbalové asociace ČR, Ústeckého KFS a OFS v Ústí nad Labem v rámci projektu Nábory květen 2015 a s ní související akce Můj první gól.

Děti na perfektně střižený fotbalový trávník přišla v jejich snažení podpořit i starostka obvodu Neštěmice Yveta Tomková, která neskrývala radost při pohledu na nadšeně sportující děti. Ústecký KFS zde měl zástupce v podobě profesionálního trenéra mládeže Jana Štefka, a OFS Ústí nad Labem zde zastupoval předseda komise mládeže Miroslav Vlasák.

Pořadatelé z místního klubu připravili pro děti 10 stanovišť, na nichž si děti zhruba 1,5 hodiny prověřovaly své pohybové schopnosti a dovednosti. Ještě před zahájením činnosti na jednotlivých stanovištích pořadatelé dětem rozdali plastové láhve s půllitrem ovocné šťávy, aby děti měly zachovaný dostatečný příjem tekutin a nic jim tak nescházelo při jejich velkém úsilí, co nejlépe na jednotlivých stanovištích uspět. Děti totiž na stanovištích dostávaly od patronů jednotlivých soutěží, jimiž byli dorostenci místního klubu, do svého diplomu ohodnocení za předvedený výkon! Odměnou pro všechny pořadatele bylo v závěru sportovního dopoledne spontánní a nikým neřízené hromadné skandování dětí „My chceme fotbal“ a také „Češi do toho!“

Při slavnostním nástupu pak děti za své snažení byly odměněny medailemi, gumovými náramky, nafukovacími balónky a také celou řadou sladkostí. Na památku dětem zůstal i diplom, který je a jejich rodiče na jedné straně upozorňoval na možnost v rámci projektu „Můj první gól“ získat balíček se sportovním vybavením, které jim může v jejich prvních fotbalových krůčcích hodně pomoci.

 

Akce určitě splnila svůj účel a pořadatelé akce zaslouží pochvalu za velmi dobře zorganizované sportovní dopoledne, při kterém se více než stovka malých dětí náramně zabavila. Pořadatelé také pevně věří, že spokojeně odcházející děti s medailemi na prsou budou mít v budoucnu zájem se do sportovního areálu zase vrátit a užívat si zde radost z pohybu!