10.10.2014

Noví fotbalisté ve Vesci

V úterý dne 30.září 2014 od 16 do 19 hodin proběhl nábor nových fotbalistů pod logem „Můj první gól". Tento nábor proběhl v areálu fotbalového hřiště za pořadatelství Tělovýchovné jednoty SLOVAN VESEC. Záštitu nad tímto náborem poskytli OFS Liberec a Liberecký KFS zastoupený p. Jiřím Štolem. Pro nábor, byly prostřednictvím propagačních materiálů, osloveny 3 mateřské a 4 základní školy v přilehlém okolí.

Náboru se zúčastnilo celkem 32 dětí, chlapců i dívek. Věkové rozpětí dětí bylo povětšinou v ročnících 2007 - 2010. Nábor probíhal na hlavní hrací ploše, která byla rozdělena na 8 stanovišť. Každému stanovišti dělal patrona kvalifikovaný trenér či hráč místního klubu. Celá akce byla též pod lékařským dohledem.

Dle ohlasu a reakcí rodinných zástupců zúčastněných děti, se akce vydařila. Děti si vyzkoušeli svoji obratnost, motoriku, fyzickou zdatnost, ale i práci v kolektivu či malých skupinkách.

Úspěch akce je již vidět na členské základně, která má nové přírůstky. V současné době máme již přihlášeny nové členy, jako výsledek náboru - téměř 75% dětí z náboru již pravidelně trénuje.

„Jsme rádi, že jsme mohli uskutečnit tuto akci. Sami jsme chtěli po otevření nového travnatého hřiště, uskutečnit nábor a tak nám „Měsíc náborů 2014" přišel jako na zavolanou. Výsledek náboru nám dává základ pro utvoření družstva minipřípravky, ale také pro doplnění již hrajících mužstev mladší přípravky a mladších žáků" uvedl Radek Háza - trenér starších žáků a koordinátor soutěží žáků a přípravky v našem klubu.

Po ukončení akce každé dítě obdrželo diplom, malý balíček sladkostí a za nemalý výdej sil a energie i velkou malinovku a párek v rohlíku, což se u dětí setkalo s velkým ohlasem.

Rádi bychom tuto akci zopakovali i v budoucnu. Nabité zkušenosti budeme dále rozvíjet a uplatňovat v dalších náborech pro náš klub, ve kterém je práce s mládeží již nedílnou součástí fotbalového života.