Rodičovský průvodce

Jste rozhodnutí přivést své dítě na fotbal? A potřebujete vědět, jak na to?

  1. Vyberete si klub ve svém okolí.
  2. Vezměte svého malého fotbalistu či fotbalistku a zúčastněte se náboru fotbalového klubu. Informace o přesném datu konání náboru získáte v daném klubu.
  3. Ve spolupráci s klubem poté vyřiďte registrační průkaz a členství ve FAČR.
  4. Na stránkách clenstvi.fotbal.cz můžete kdykoli kontrolovat, zda je členství aktivní.
  5. Pokud je vše úspěšně vyřízeno, pak už svého malého fotbalistu podporujte v jeho dalším fotbalovém růstu a buďte dobrým a slušným fotbalovým fanouškem.

 

Od kolika let začít hrát fotbal?

Děti mohou hrát soutěže již od pěti let. Znamená to, že již v tomto věku mohou být registrované v jednotlivých klubech a zapojit se do turnajů.

 

Pro tyto nejmenší fotbalisty jsou zpravidla pořádané tzv. mini turnaje. Zapojení mladších dětí do tréninků je na individuálním uvážení v rámci klubu. Určitě je nutné zvážit, zda je dítě již schopno vnímat informace, udržet disciplínu a rámcově se učit pravidla sportu.

 

Jaké jsou ve fotbale klubové příspěvky?

Klubové příspěvky nemají pevně danou finanční hranici. Příspěvky jsou nastaveny individuálně dle potřeb jednotlivých klubů.

 

Fotbal patří k těm méně nákladným sportům. Počítejte, že roční příspěvek se může pohybovat okolo stovek, ale i tisíc korun. Informace o konkrétní výši členského příspěvku vám rádi poskytnou jednotlivé kluby.

 

Zpravidla se přispívá čtvrtletně, opět záleží na zavedeném systému klubu.

 

Kam přihlásit dívky?

Fotbal není pouze záležitost pánů. Dívky se tak mohou přihlásit a registrovat ve všech fotbalových klubech, také již od pěti let.

 

Většina klubů má v těch nejmladších kategoriích družstva smíšená, tudíž dívky hrají společně s chlapci. Rozdělení na ryze dívčí týmy přichází až v pokročilejším věku.

 

 

Hlavní menu