Můj první gól

Projekt Můj první gól je celoroční informační kampaň zaměřená na kontinuální podporu náborů fotbalových klubů na území České republiky. V rámci kampaně jsou realizovány tzv. Měsíce náborů, což představuje série eventových akcí orientovaných na seznámení dětí s fotbalem. Tyto akce jsou realizovány ve dvou hlavních náborových měsících - v září a květnu.

 

V rámci projektu probíhá komunikační kampaň s cílem informovat rodiče dětí, do jakého klubu a jak přihlásit dítě na fotbal. Součástí je i upozornění na iniciační fotbalový balíček, který obdrží každé dítě cílového ročníku v dané sezoně, jež se o něj přihlásí. Zastřešující komunikační platformou a jediným místem pro přihlášení o iniciační fotbalový balíček je pak web www.mujprvnigol.cz.

 

Primárním cílem projektu je rozšíření členské základny Fotbalové asociace České republiky a sekundárně pak budování pozitivní image fotbalu v České republice za pomoci příběhů slavných fotbalistů či lidí s fotbalem spjatých, kdy spojujícím prvkem jsou právě první góly.

 

Hlavní menu